Veel geld besparen, door de juiste inzet van investeringsaftrek.

Met een optimale timing van de investeringsaftrek is veel geld te besparen! De hoogte van de investeringsaftrek hangt immers samen met de omvang van de investeringen van het jaar. Voor de totale jaarinvesteringen over 2018 worden alle, in dit jaar getekende orders, meegeteld. Dat betekent dat u bij een order in 2018 voor een aflevering in 2019 toch nog kan profiteren van een aftrek op basis van de tabel van 2019! Het voordeel kan aanzienlijk zijn.

Neem het volgende voorbeeld: u als ondernemer investeert dit jaar in een Citroën Jumpy M van € 18.030 excl. btw. Daarnaast heeft u ook voor € 10.000 aan andere investeringen heeft gedaan. Voor 2018 verwacht u € 120.000 aan andere investeringen. Een orderdatum voor de Citroën Jumpy in 2018 levert dan, in vergelijking met een orderdatum in 2019, een verschil (voordeel) in investeringsaftrek op van maar liefst € 6.411.

Citroën Van Beek helpt u graag met het maken van de optimale keuze voor een Citroën bedrijfswagen! Investeringsaftrek is een extra aftrekpost voor de ondernemer die investeert in bedrijfsmiddelen. De basisaftrekpost van de investeringsaftrek betreft de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Deze geldt zowel voor nieuwe als voor gebruikte bedrijfswagens, indien deze door de ondernemer gekocht worden of met financial lease worden ingezet. Deze kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is een extra aftrek en staat los van de boekwaarde van het bedrijfsmiddel. De investeringsaftrek beïnvloedt het bedrag van de afschrijving daarom niet.

Wij helpen graag met het maken van de optimale keuze!

Investeringsaftrek is een extra aftrekpost voor de ondernemer die investeert in bedrijfsmiddelen.

De basisaftrekpost van de investeringsaftrek betreft de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.
Deze geldt zowel voor nieuwe als voor gebruikte bedrijfswagens, indien deze door de ondernemer gekocht worden of met financial lease worden ingezet.

Deze kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is een extra aftrek en staat los van de boekwaarde van het bedrijfsmiddel. De investeringsaftrek beïnvloedt het bedrag van de afschrijving daarom niet.

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) bedraagt in 2018:

Het percentage investeringsaftrek is afhankelijk van het totale investeringsbedrag in een bepaald jaar. Door optimale planning van de investeringen kunnen de aftrekpercentages van de investeringsaftrek optimaal benut worden.

Voor het bepalen van het percentage investeringsaftrek is van belang:
de datum van het aangaan van de verplichtingen: het tekenen van de order c.q. de opdrachtbevestiging.

De vastgestelde aftrek komt vervolgens in aftrek in de aangifte van het jaar waarin het bedrijfsmiddel in gebruik wordt genomen, of indien dat eerder is: in het jaar waarin er een aanbetaling heeft plaatsgevonden. In dat laatste geval wordt de aftrek verleend tot het bedrag van de aanbetaling. Het eventuele meerdere komt dan alsnog in aftrek in het jaar van ingebruikname.

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de website van de belastingdienst.